VİZYON

Değişen iklim ve dünya koşullarında yönetici ve karar vericilerin, sanayinin ve toplumun çevresel ve ekonomik olarak doğru kararları alacak bilgi birikimini sağlayacak, sürdürülebilir kalkınma, yeşil mutabakat ve Paris Anlaşması hedeflerine destek sağlayacak öncü ulusal, bölgesel ve Avrupa düzeyinde lider merkez olunması.

MİSYON

Disiplinler üstü bütüncül bir yaklaşımla iklim değişikliğinin ve etkilerinin anlaşılması, yönetici, karar verici ve sektörlerle birlikte iklim değişikliğine yönelik çözüm ve uyum önerileri geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma yönetişim politikalarına ve Paris Anlaşması’na yönelik ulusal katkıların belirlenmesine destek olunması, toplumda farkındalık yaratılması.


Last Updated:
08/02/2023 - 15:47