Değişen iklimi ve etkilerini anlamak, uyum ve çözüm önerileri geliştirmek için ODTÜ İKLİM Merkezi kuruldu.

Öncelikli alanları iklim ve sürdürülebilirlik olan öğretim üyeleri, ODTÜ çatısı altında gerçekleştirilen çalışmaların belirli bir strateji etrafında uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirilmesi, ülke yükümlülük ve önceliklerine sağlayabileceği katkıları en üst düzeye çıkartmak hedefi ile ODTÜ İKLİM: İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında bir araya geldi. Kasım 2022 tarihinde YÖK Uygulama ve Araştırma Merkezi olan ODTÜ İKLİM; Ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin ve toplumun ihtiyaç duyacağı bilimsel, gerçekçi ve güvenilir iklim ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve politikaları geliştirilmesine katkı vermek hedefi ile çalışmalar gerçekleştirecek.


İklim değişikliği küresel bir sorundur ve çevresel etkisinin sadece sıcaklıklardaki artıştan ibaret olmadığı artık bilinen bir gerçektir. İklim değişikliğinin sadece doğa üzerinde değil, sosyal ve iktisadi alanlarda da çok olumsuz etkileri vardır. İklim dostu, düşük karbonlu bir toplum ve ekonomi inşa etmek yerel, bölgesel ve küresel anlamda sürdürülebilirlik için tartışmasız zorunluluktur. Bu bağlamda birçok bilimsel çalışma yapılması, strateji, politika ve teknoloji geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu gelişmelerin entegrasyonunu sağlayacak koordinasyona ihtiyaç vardır.

Bu gereklilik ve ihtiyaçlara cevaben Orta Doğu Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ İKLİM) kurulmuştur. ODTÜ Erdemli yerleşkesinde kurulan ODTÜ İKLİM merkezinin temel amacı “ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin ve toplumun ihtiyaç duyacağı bilimsel, gerçekçi ve güvenilir iklim ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve politikaları geliştirilmesine katkı vermektir”. ODTÜ İKLİM, farklı disiplinlerin beraber çalışmasını gerektiren bir sorun olan iklim değişikliği konusunda ODTÜ’de İklim Şurası gibi ulusal ve AB Yeşil Mutabakat, Mission Ocean, BM Okyanus On Yılı gibi uluslararası politikalara halihazırda yön veren birim ve uzmanların daha bütünleşik bir sistem içerisinde ülke önceliklerine katkı verebilme ve ilgili ulusal platformlar ile entegrasyonu imkanını sunacaktır. Merkez bu anlamda, ODTÜ içinde ve dışında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında farklı disiplinlerdeki birçok bölüm ve merkezi bir araya getirerek, oluşacak sinerji ile disiplinler arası çalışmaları ve projeleri hayata geçirecektir.


Last Updated:
08/02/2023 - 15:47