Değişen iklimi ve etkilerini anlamak, uyum ve çözüm önerileri geliştirmek için üniversitemiz çatısı altında ODTÜ İKLİM Merkezi kuruldu. 
ODTÜ’de iklim değişimi, iklim değişimi etkileri, değişen küresel ve bölgesel fiziksel ve sosyoekonomik yapıya yönelik birçok farklı enstitü, bölüm ve merkez altında çalışmalar yürütülmektedir. ODTÜ İklim merkezi tarafından düzenlenen bu ilk çalıştay ile ODTÜ çatısı altında gerçekleştirilen çalışmaların belirli bir strateji etrafında uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirilmesi, ülke yükümlülük ve önceliklerine sağlayabileceği katkıları en üst düzeye çıkartmak adına ilgili ilk adımların atılması hedeflenmektedir. Çalıştay kapsamında, “Bilimsel Taban”, “Etki Uyum ve Kırılganlık”, “Sürdürülebilirlik ve İyileştirme”, “Eğitim, Farkındalık ve Kapasite Geliştirme” ve “Politika, Yenilik, Teknoloji Geliştirme ve Transfer” başlıklarında yuvarlak masa çalışmaları yapılacak.
Bu ilk koordinasyon toplantısı sadece ODTÜ öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Last Updated:
03/04/2023 - 14:21